RÈM SÁO GỖ – 25mm

Giá bán :767,000

RÈM SÁO GỖ – 25mm phù hợp cho những khu cửa kích nhỏ, các lá rèm nhỏ được liên kết chắc chắn và được điều chỉnh một cách dễ dàng trong mọi không gian bạn cũng có thể sử dụng ở ngoài trời.