QUY ĐỊNH VÀ BẢO HÀNH

I. MỤC ĐÍCH 
Quy định này nhằm thống nhất những nội dung về chính sách bảo hành đối với các sản phẩm của Đô My  nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Đối tượng áp dụng: áp dụng cho bảo hành sản phẩm màn cữa, giấy dán  tường, sàn gỗ công nghiệp….
- Phạm vi áp dụng: áp dụng cho các hoạt động bán hàng và sau bán hàng của Công ty TNHH Nội Thất Đô My
III. NỘI DUNG 
1. Đối với người sử dụng:
Việc thực hiện không đúng các hướng dẫn dưới đây sẽ dẫn đến những hư hại cho sản phẩm ở những mức độ khác nhau từ hình thức ngoại quan cho đến độ bền vững và tuổi thọ của sản phẩm, đồng thời đó cũng được coi là lỗi của người sử dụng dẫn đến mất hiệu lực bảo hành một phần hoặc toàn bộ sản phẩm.
2. Bảo hành sản phẩm
3.1. Phạm vi bảo hành:

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành

+ Hư hỏng linh kiện.

+ Sản phẩm không nằm trong những trường hợp bị từ chối bảo hành.

Lưu ý: Tất cả các sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất cần được báo lại ngay cho nhà sản xuất trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao hàng.

3.2. Phạm vi không bảo hành

- Hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng

- Sản phẩm bi hư hỏng do sử dụng không đúng cách theo khuyến cáo của công ty TNHH Nội Thất Đô My.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng hoặc bên thứ ba cố tình hay vô tình gây hỏng, sử dụng các hoá chất không đúng với hướng dẫn, người sử dụng tự ý chỉnh sửa sản phẩm.

- Các hư hại xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, động đất,… dùng sai mục đích và hướng dẫn sử dụng.

 

Danh mục sản phẩm